Lidmaatschap per jaar € 50,00
Gezinsleden, mits woonachtig op hetzelfde adres € 25,00
Lidmaatschap buitenland € 52,50
Donateur, per jaar, minimum bijdrage € 17,50
Administratiekosten bij andere betaalwijze € 5,00
Eenmalig inschrijfgeld € 15,00
Opname veulen, incl. premiekeuring en (premie) keuring moeder € 30,00
Thuisopname veulen, per dier, excl. 18 cent/km + excl. chippen/paspoort € 150,00
Premiekeuring overige dieren € 20,00
Deelname voorkeuring hengsten voorjaar € 50,00
Deelname voorkeuring hengsten september € 25,00
Deelname hengstenkeuring € 150,00
Chippen € 25,00
Paspoort € 25,00
Vervangend paspoort(vanaf juli 2009) incl. verzendkosten € 35,00
Duplicaat paspoort, vastgesteld door Landbouwschap € 175,00
Registratie vreemde chip € 15,00
Overschrijvingskosten per dier € 15,00
Dekbon € 20,00
Boete, te laat verzonden geboortebericht € 25,00
DNA-kosten, per paard € 45,00
DNA-kosten onderzoek vos-gen, per paard € 95,00
Plaatsing paard op verkooplijst voor niet-leden, inclusief vermelding (met eventueel foto) op internet € 25,00
*)  Bedragen gebaseerd op betaling middels automatische incasso.
**) Voor niet-leden worden deze bedragen verdubbeld.
***) Bij verloren gegane paspoorten.
Advertentiekosten Nouvelles
1/1 pagina € 50,00
1/2 pagina € 25,00
1/4 pagina € 12,50

 

Bij advertentiereservering voor een heel jaar ( vier nummers) gratis plaatsing in keuringsboekje. Het Merens Stamboek heeft het recht advertenties te weigeren.