Voorzitter:
Daisy Lupker, Oldehove

Secretaris:
Sandra van Deelen, Loerbeek

Penningmeester:
Lewis Koppel, Brummen Tel: 0575 – 47 64 89

Stamboekkantoor
Annelies Koppel
De Voortweg 6
6971 JX Brummen
Telefoon 0575-476 489 b.g.g. 0575 476 250

Internetadres:
www.merensstamboek.nl

E-mail adres:
info@merensstamboek.nl

Bankgegevens:
Bankrekening penningmeester: NL79RABO0327123567
BIC code: RABONL2U