Voorzitter:
Daisy Lupker, Nieuw-Roden

Secretaris:
Wytske van Loon, Zelhem
secretaris@merensstamboek.nl 

Penningmeester:
Els Brans, Lieren

Stamboekkantoor
Hessel Magielse
Bremlaan 66
5342 HM Oss
Telefoon 06 -11120685
stamboeksecretaris@merensstamboek.nl

www.merensstamboek.nl

E-mail:
info@merensstamboek.nl

Bankgegevens:
Bankrekening penningmeester: NL79RABO0327123567
BIC code: RABONL2U