Algemene Ledenvergadering 2024

Zondag 7 april zal bij manege De Nieuwe Heuvel de Algemene Ledenvergadering van het stamboek worden gehouden. Alle leden zijn hierbij welkom. Voor meer informatie kunt u in de laatste Nouvelles kijken. Agendapunten Opening Mededelingen Ingekomen stukken Notulen ALV 2023 Jaarverslagen a. Bestuur b. Stamboekkantoor c. Financieel jaarverslag (gepresenteerd tijdens ALV) Verslag kascommissie Verkiezing nieuwe kascommissie Begroting 2024 en vaststellen […] Lees Verder…