Sinds 2006 heeft Nederland de beschikking over het ingevroren sperma van twee dekhengsten van de Franse staatsstoeterij, en wel de hengsten Caraco de Bigorre en Galurin de Carnus.

Van de bekende Nederlandse dekhengst Artisan van de Spauwberg is ook beperkte sperma aanwezig, Artisan is inmiddels overleden.

Naast de Nederlandse en Belgische dekhengsten kan het diepvriessperma van deze drie hengsten ervoor zorgen, dat de merriehouder met een merrie van de hier gestationeerde hengsten niet vastloopt in het beperkte aanbod.

Voordelen

Een voordeel voor u als merriehouder kan zijn, dat u met uw merrie naar het dichtstbijzijnde diepvries KI-station kunt gaan en dat uw merrie daar geïnsemineerd wordt en in sommige gevallen kan dit zelfs bij u op stal gebeuren.

U hoeft met uw merrie geen lange afstanden meer naar de dekhengst af te leggen voor een natuurlijke dekking. Als uw merrie niet drachtig is na de eerste keer, dan heeft u genoeg rietjes over voor een volgende keer (deze moeten meestal wel opnieuw besteld worden, zie voorwaarden verder in deze tekst). Ook die keer kan uw merrie op het KI-station behandeld worden.

Natuurlijk biedt het natuurlijk dekken ook voordelen. De kans op drachtigheid blijft hierbij het grootst. Maar door de huidige technieken en natuurlijk de deskundigheid van een goed KI-station en uw dierenarts is ook de slagingskans met diepvriessperma groot.

Het diepvriessperma van deze drie hengsten wordt door het stamboek centraal bewaard bij het KI-station De Dalhoeve te Wamel (Betuwe).

Annelies Koppel van het Stamboekkantoor te Brummen is voor het stamboek de coördinator. Bij haar kunt u alle informatie krijgen, die u nodig heeft om diepvriessperma te reserveren voor uw merrie.

De voorwaarden voor het dekken met diepvriessperma

 1. U neemt zo mogelijk vroeg in het voorjaar reeds contact op met Annelies Koppel van het Stamboekkantoor en reserveert het diepvriessperma van één van de hengsten.
  Annelies Koppel, telefoon: 0575-476489 of b.g.g. 0575-476250 of e-mail: a.koppel@planet.nl
 2. U overlegt met uw dierenarts, waar bij u in de buurt het dichtstbijzijnde KI-station of bewaarplaats voor diepvriessperma is.
 3. U geeft aan Annelies Koppel door of u het diepvriessperma zelf ophaalt bij De Dalhoeve of dat u het diepvriessperma bij uw KI-station laat bezorgen door de firma Visschedijk.
 4. Belangrijk voor de planning is dat u meteen meldt wanneer het diepvriessperma op uw KI-station moet zijn.
  a) Als u het sperma zelf ophaalt, zal Annelies Koppel De Dalhoeve inlichten over het tijdstip.
  b) Wilt u het laten bezorgen door de firma Visschedijk, dan zorgt Annelies Koppel ervoor dat het diepvriessperma op het door u doorgegeven tijdstip bij het KI-station afgeleverd wordt.
  NB: het diepvriessperma moet ruim op tijd bij uw KI-station zijn, zodat als uw merrie hengstig is, het diepvriessperma daar allang aanwezig is.
 5. Het is niet de bedoeling dat u zelf of uw dierenarts bij De Dalhoeve het diepvriessperma bestelt. De Dalhoeve verzendt alleen diepvriessperma van Mérens hengsten in opdracht van het Mérens Stamboek Nederland. (Doordat het stamboek eigenaar is van het diepvriessperma is dit een andere gang van zaken, dan bij het gebruik van sperma van andere rassen).
 6. U maakt het bedrag van € 275,- + het variabele bedrag voor verzending (*) over naar het rekeningnummer van het Mérens Stamboek Nederland te Brummen,
  NL44 RABO 031.61.93.267 onder vermelding van ‘diepvriessperma [naam hengst] + uw naam’.

De kosten van het diepvriessperma

In het bedrag van € 275,- zitten de kosten die het stamboek heeft gemaakt voor het transport uit Frankrijk, gebruik van de spermacontainer, opslag van het sperma en het verzendklaar maken hiervan.