Voorzitter:
Vacant

Secretaris:
Daisy Lupker, Grolloo, Tel: 06 – 21  88 55 82

Penningmeester:
Vacant

Algemeen Bestuurslid:
Jeannette Scheepens, Rotterdam, Tel: 06 – 15 08 59 30

Bestuurslid:
Vacant

Stamboekkantoor
Annelies Koppel
De Voortweg 6
6971 JX Brummen
Telefoon 0575-476 489 b.g.g. 0575 476 250

Foktechnische Cie
Hanneke van den Dop (voorzitter) te Velden

Internetadres:
www.merensstamboek.nl

E-mail adres:
info@merensstamboek.nl

Bankgegevens:
Bankrekening penningmeester: NL79RABO0327123567
BIC code: RABONL2U