Tarievenlijst

Afdrukken

Lidmaatschap per jaar

€ 50,00

Gezinsleden, mits woonachtig op hetzelfde adres

€ 25,00

Lidmaatschap buitenland                       

€ 52,50

Donateur, per jaar, minimum bijdrage

€ 17,50

Administratiekosten bij andere betaalwijze

€ 5,00

Eenmalig inschrijfgeld

€ 15,00

   

Opname veulen, incl. premiekeuring en (premie) keuring moeder

€ 30,00

Thuisopname veulen, per dier, excl. 18 cent/km + excl. chippen/paspoort 

€ 150,00

Premiekeuring overige dieren

€ 20,00

Deelname voorkeuring hengsten voorjaar

€ 50,00

Deelname voorkeuring hengsten september 

€ 25,00

Deelname hengstenkeuring

€ 150,00

Chippen

€ 25,00

Paspoort

€ 25,00

Vervangend paspoort(vanaf juli 2009) incl. verzendkosten

€ 35,00

Duplicaat paspoort, vastgesteld door Landbouwschap

€ 175,00

Registratie vreemde chip

€ 15,00

Overschrijvingskosten per dier

€ 15,00

   

Dekbon

€ 20,00

Boete, te laat verzonden geboortebericht

€ 25,00

DNA-kosten, per paard

€ 45,00

DNA-kosten onderzoek vos-gen, per paard

€ 95,00

Plaatsing paard op verkooplijst voor niet-leden, inclusief 

 

vermelding (met eventueel foto) op internet

€ 25,00

*)  Bedragen gebaseerd op betaling middels automatische incasso.

 

**) Voor niet-leden worden deze bedragen verdubbeld.

 

***) Bij verloren gegane paspoorten.

 
   

Advertentiekosten Nouvelles

 

1/1 pagina

€ 50,00

1/2 pagina

€ 25,00

1/4 pagina

€ 12,50

 

Bij advertentiereservering voor een heel jaar ( vier nummers) gratis plaatsing in keuringsboekje. Het Merens Stamboek heeft het recht advertenties te weigeren.