Vacatures

GEZOCHT!!!!

 

Voorzitter m/v
en
Penningmeester m/v

 

Het bestuur is zeer dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter en een penningmeester, dit voor een minimale termijn van drie jaar vanaf april 2018.

Het bestuur is al langere tijd op zoek naar een voorzitter maar nu ook onze penningmeester haar taken neerlegt, blijven er nog maar twee bestuursleden over in het bestuur. Zo kan het bestuur niet verder. In de statuten is vermeld dat het bestuur moet bestaan uit een oneven aantal van tenminste drie personen.

Het is dus niet alleen hoog tijd dat iemand het bestuur komt versterken, maar het moet ook echt!!!

Als er nieuwe bestuursleden bijkomen, zal samen met het huidige bestuur gekeken worden hoe de taakverdeling in de nieuwe samenstelling zal worden.

Mocht er iemand zijn die één van de functies wel ziet zitten, maar nog twijfelt over bepaalde zaken, neem dan contact op met de secretaris of stuur een mail naar info@merensstamboek.nl
Wij leggen graag uit wat de werkzaamheden zijn en geven uiteraard alle extra informatie over de taken van het bestuur.

 

 

Jeannette Scheepens

Algemeen Bestuurslid. Rotterdam, Tel: 06 – 15 08 59 30

Reacties